Էքսպրես Կրեդիտ

<ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՎԿ> ՓԲԸ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

1Վարկի տեսակըՀիփոթեքային վարկ
2Վարկի նպատակը
 • Բնակելի տուն(բնակարան) ձեռքբերելու նպատակով
 • Բնակելի տուն կառուցելու նպատակով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
4Վարկի չափը5՝000՝000 — 60`000`000 ՀՀ դրամ
5Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը
 • 13 % , եթե վարկի ժամկետը 120 ամիս է
 • 13,5 %, եթե վարկի ժամկետը 121 — 240 ամիս է
6Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը14,90 – 15,90%
7Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն տոկոսադրույք
8Վարկի մարման ժամկետը120 – 240 ամիս
9Վարկի ապահովվածության միջոցներ
 • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
 • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
10Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն92,5 %
11Կանխավճար՝ բնակարանի(բնակելի տան) ձեռքբերման դեպքում
 1. առնվազն 30 %՝ միայն գնվող բնակարանի գրավադրման դեպքում
 2. 10% — 30%՝ եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
 3. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում, եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
 4. առնվազն 10 %՝ եթե առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 10 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
 5. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարնի ձեռքբերման դեպքում, եթե առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 7,5 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
12Վարկի մարման եղանակըԱմսական մայր գումարի հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով
13Մարումների հաճախականությունըԱմսական
14Վարկի սպասարկման միանվագ վճարՉի սահմանվում
15Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
16Վարկային հաշվի բացման և սպասարկման ծառայությունների վճար
 • Վարկի գումարի 0,5 %, եթե վարկի ժամկետը 120 ամիս է (նվազագույն և առավելգույն չափ՝ 50000 դրամ և 150000 դրամ)
 • Վարկի գումարի 0,6 %, եթե վարկի ժամկետը 121 — 240 ամիս է (նվազագույն և առավելգույն չափ՝ 60000 դրամ և 200000 դրամ)
17Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
18Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
19Վարկի վաղաժամկետ մարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
20Ապահովագրություն
 • Անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
 • Վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
 • Չվճարված կանխավճարի ապահովագրություն (1,8%-3%)
21Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
22Այլ պայմաններ
 • վարկառուն և համավարկառուն(առկայության դեպքում) պետք է ունենան ՀՀ հաշվառում, եկամտի հիմնական աղբյուրը պետք է լինի ՀՀ-ում, համավարկառու պետք է լինի միևնույն ընտանիքի անդամ
 • միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները։
 • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 55 մլն ՀՀ դրամ
 • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 90 մլն ՀՀ դրամ (եթե տրամադրվել է 35`000`001-60`000`000 ՀՀ դրամ վարկ)
23Հնարավոր այլ ծախսեր
 • նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
 • անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000-85՝000 ՀՀ դրամ)
 • գույքի գնահատում (15`000-25`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)