Վերականգնվող վարկային գիծ(Անշարժ գույքի գրավով)ԱՄՆ դոլար

1Վարկի տեսակըԱնշարժ գույքի գրավով վերականգնվող վարկային գիծ
2Վարկի նպատակըԲիզնեսի կազմակերպում, ընդլայնմում
3Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար
4Վարկի առավելագույն չափը

1՝000՝000 -200՝000՝000 ՀՀ դրամին համարեք ԱՄՆ դոլար

(բայց ոչ ավել քան գրավի առարկայի իրացվելի արժեքի  60%-ը)

5Վարկի վերականգնվող չափը

Վարկի օգտագործված մասը վարկային պայմանագրով սահմանված

պայմաններին համապատասխանելու դեպքում կարող է ամբողջությամբ

վերականգնվել

6

Վարկի անվանական տարեկան

հաստատուն տոկոսադրույքը

12 %
7

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույք

13.1 – 16,9 %
8Վարկի մարման ժամկետը60 — 180 ամիս
9Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային)  կամ մասնակի մարումներով
10Մարումների հաճախականությունըԱմսական
11Վարկի սպասարկման  միանվագ վճար2 %( Վարկային գծի յուրաքանչյուր օգտագործված մասի համար)
12Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
13Վարկի վաղաժամկետ մարումՄինչև 5`000`000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) բիզնես վարկերի համար  որևէ վճար չի սահմանվում, իսկ 5`000`000 ՀՀ դրամից(կամ համարժեք արտարժույթ) ավել վարկերի համար սահմանվում է Ընկերության չստացված եկամուտների(բաց թողնված օգուտի) փոխհատուցում՝ ժամկետից շուտ մարվող գումարի 1 % չափով։
14Վարկի ապահովվածության միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)

15Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
16Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
17Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
18ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
19Հնարավոր այլ ծախսեր

  • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր` 20`000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր` 36՝000ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի գնահատման հետ կապված ծախսեր` 15`000-20`000 ՀՀ դրամ, (անհրաժեշտության դեպքում)