Էքսպրես Կրեդիտ

<ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՎԿ> ՓԲԸ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
1Վարկի տեսակըՀիփոթեքային վարկ
2Վարկի նպատակըԲնակարանը (բնակելի տունը) վերանորոգելու նպատակով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
4Վարկի չափը5՝000՝000 — 35`000`000 ՀՀ դրամ
5Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը13,5 %
6Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը14,60 – 15,90%
7Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն տոկոսադրույք
8Վարկի մարման ժամկետը60 — 144 ամիս
9Վարկի ապահովվածության միջոցներ
  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
10Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն70 %
11Վարկի մարման եղանակըԱմսական մայր գումարի հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով
12Մարումների հաճախականությունըԱմսական
13Վարկի սպասարկման միանվագ վճարՉի սահմանվում
14Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
15Վարկային հաշվի բացման և սպասարկման ծառայությունների վճարՎարկի գումարի 0,5 % (նվազագույն և առավելագույն չափ՝ 60000 դրամ և 120000 դրամ)
16Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
17Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
18Վարկի վաղաժամկետ մարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
19Ապահովագրություն
  • Անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
  • Վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
20Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
21Այլ պայմաններ
  • վարկառուն և համավարկառուն(առկայության դեպքում) պետք է ունենան ՀՀ հաշվառում, եկամտի հիմնական աղբյուրը պետք է լինի ՀՀ-ում, համավարկառու պետք է լինի միևնույն ընտանիքի անդամ
  • միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները։
22Հնարավոր այլ ծախսեր
  • նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
  • անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000 ՀՀ դրամ)
  • գույքի գնահատում (15`000-25`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)