Էքսպրես Կրեդիտ

Էքսպրես Կրեդիտ

Առաջին վարկային կազմակերպությունը Հայաստանում

Մեր Ծառայությունները

Բիզնես Վարկեր

Բիզնես Վարկեր

Բիզնեսի զարգացման և սկսնակ բիզնեսի համար վարկեր սկսած 11% տարեկան տոկոսադրույքից անշարժ գույքի գրավադրմամբ, ինչպես նաև առանց գրավի։ Այցելեք Էքսպրես Կրեդիտ Ունիվերսալ Վարկային կազմակերպություն։

Սպառողական Վարկեր

Սպառողական Վարկեր

Սպառողական վարկեր 18-24% տարեկան տոկոսադրույքով 24 ամիս մարման ժամկետով՝ անշարժ գույքի գրավով և առանց գրավի։

Առանց գրավ սպառողական վարկ (վարկային պատմության հիման վրա)
Սպառողական վարկեր 17-21% տարեկան տոկոսադրույքով 24-36 ամիս մարման ժամկետով: Տրամադրվում է լավ վարկային պատմության հիման վրա:

Հիփոթեքային Վարկեր

Հիփոթեքային Վարկեր

Ձեռք բերեք տուն/բնակարան կամ վերանորոգեք այն Էքսպրես Կրեդիտի օգնությամբ։ Տուն կարող եք ձեռք բերել Երևանում և մոտակա մարզերում։ Տարեկան տոկոսադրույքը սկսած 3%-ից։ Շտապեք այցելել Էքսպրես Կրեդիտ։

Երիտասարդ Ընտանիքին՝ մատչելի Բնակարան 3-7,5%

Երիտասարդ Ընտանիքին՝ մատչելի Բնակարան 3-7,5%

Բնակարանի ձեռքբերման վարկեր տարեկան 3% տոկոսադրույքով, մինչև 20 տարի մարման ժամկետով:

Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն, 10%

Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն, 10%

Վարկեր տան ձեռքբերման կամ վերանորոգման համար տարեկան 10% տոկոսադրույքով մինչև 20 տարի մարման ժամկետով։

Իմացեք ավելին Հաճախակի տրվող հարցեր

Վարկը պայմանավորվածություն է բանկի, վարկային կազմակերպության կամ գրավատան և ձեր միջև, որի համաձայն, այդ պահին ստանում եք դրամական միջոցներ/ապրանք/ծառայություն՝ հետագայում վճարելու նախապայմանով:

Վարկային կազմակերպության (բանկի) կողմից հայտարարվող այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի դիմաց վճարվող տոկոսագումարները:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե ինչ տոկոսադրույքով կտրամադրվեր վարկը, եթե տոկոսադրույքի հաշվարկում ներառվեին նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման պարտադիր բոլոր վճարները, ինչպես նաև հաշվի առնվեր, թե որքան հաճախ են վճարվում տոկոսները:

Կազմակերպությունը վարկի նախնական հաստատման մասին որոշումը կայացնում է վարկի հայտը ստանալուց հետո 2-3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաստատելու վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Կազմակերպություն ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2-3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ոչ, չի կարող։ Կազմակերպությունը կարող է հարցում կատարել վարկային ռեգիստր` իրեն դիմած քաղաքացու վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով՝ բացառապես հարցում կատարելու վերաբերյալ համաձայնության առկայության դեպքում:

Հարցեր ունե՞ք Գրեք մեզ