Էքսպրես Կրեդիտ

Վարկեր Ֆիզիկական և Իրավաբանական Անձանց Համար

Մեր Ծառայությունները

Բիզնես Վարկեր

Բիզնես Վարկեր

Բիզնեսի զարգացման և սկսնակ բիզնեսի համար վարկեր սկսած 11% տարեկան տոկոսադրույքից անշարժ գույքի գրավադրմամբ, ինչպես նաև առանց գրավի։ Այցելեք Էքսպրես Կրեդիտ Ունիվերսալ Վարկային կազմակերպություն։

Սպառողական Վարկեր

Սպառողական Վարկեր

Սպառողական վարկեր 18-24% տարեկան տոկոսադրույքով 24 ամիս մարման ժամկետով՝ անշարժ գույքի գրավով և առանց գրավի։

Առանց գրավ սպառողական վարկ (վարկային պատմության հիման վրա)
Սպառողական վարկեր 17-21% տարեկան տոկոսադրույքով 24-36 ամիս մարման ժամկետով: Տրամադրվում է լավ վարկային պատմության հիման վրա:

Հիփոթեքային Վարկեր

Հիփոթեքային Վարկեր

Ձեռք բերեք տուն/բնակարան կամ վերանորոգեք այն Էքսպրես Կրեդիտի օգնությամբ։ Տուն կարող եք ձեռք բերել Երևանում և մոտակա մարզերում։ Տարեկան տոկոսադրույքը սկսած 3%-ից։ Շտապեք այցելել Էքսպրես Կրեդիտ։

Էքսպրես Վարկեր

Էքսպրես Վարկեր

Տրամադրում ենք գումար առանց եկամուտների ուսումնասիրության անշարժ գույքի հիման վրա։ Անշարժ գույքը պետք է լինի Երևանում կամ մոտակա մարզերում։

Երիտասարդ Ընտանիքին՝ մատչելի Բնակարան 3-7,5%

Երիտասարդ Ընտանիքին՝ մատչելի Բնակարան 3-7,5%

Բնակարանի ձեռքբերման վարկեր տարեկան 3% տոկոսադրույքով, մինչև 20 տարի մարման ժամկետով:

Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն, 10%

Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն, 10%

Վարկեր տան ձեռքբերման կամ վերանորոգման համար տարեկան 10% տոկոսադրույքով մինչև 20 տարի մարման ժամկետով։