<ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՎԿ>  ՓԲԸ  ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
1Վարկի տեսակըՀիփոթեքային վարկ
2Վարկի նպատակը
 • Բնակելի տուն(բնակարան) ձեռքբերելու նպատակով
 • բնակարանը (բնակելի տունը) վերանորոգելու (վերակառուցելու) նպատակով
 • բնակելի տուն կառուցելու նպատակով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
4Վարկի չափը5՝000՝000 — 60`000`000 ՀՀ դրամ
5Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը

Ձեռքբերման դեպքում`

 • 13.5 %`  5`000`000 – 35`000`000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • 14,5 %` 35՝000՝001 — 60՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • Վերանորոգման դեպքում`
 • 13,5 %`  5`000`000 – 15`000`000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • 14 %`  15՝000՝001 — 35՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 • 14,5 %`  35՝000՝001 — 60՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
6

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույքը

 • Ձեռքբերման դեպքում`
 • 15,23 – 16,40%
 • Վերանորոգման դեպքում`
 • 14,82 – 16,27%
7

Վարկի անվանական

տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն տոկոսադրույք
8 Վարկի մարման ժամկետը
  • Ա. 60-144 ամիս՝ վերանորոգման վարկերի դեպքում
  • Բ. 144 ամիս՝ ձեռքբերման և կառուցապատման վարկերի դեպքում
  9

  Վարկի ապահովվածության

  միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
  10

  Վարկ/գրավ առավելագույն

  հարաբերակցություն

  92,5 %
  11

  Կանխավճար՝

  բնակարանի(բնակելի տան)

  ձեռքբերման դեպքում

  1. առնվազն 30 %՝   միայն գնվող բնակարանի գրավադրման դեպքում
  2. 10% — 30%՝ եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
  3. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում, եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
  4. առնվազն 10 %՝ եթե  առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 10 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
  5. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարնի ձեռքբերման դեպքում,  եթե  առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 7,5 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
  12Վարկի մարման եղանակըԱմսական մայր գումարի հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով
  13Մարումների հաճախականությունըԱմսական
  14Վարկի սպասարկման միանվագ վճարՎարկի գումարի 1 %-ը, բայց ոչ պակաս 75՝000 ՀՀ դրամից
  15Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
  16Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
  17Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
  18Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
  19Վարկի վաղաժամկետ մարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
  20Ապահովագրություն
  • Անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
  • Վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
  • Չվճարված կանխավճարի ապահովագրություն (1,8%-3%)
  21Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամնետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
  22
  • Այլ պայմաններ
  • վարկառուն և համավարկառուն(առկայության դեպքում) պետք է ունենան ՀՀ հաշվառում, եկամտի հիմնական աղբյուրը պետք է լինի ՀՀ-ում, համավարկառու պետք է լինի միևնույն ընտանիքի անդամ
  • միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները։
  • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 55 մլն ՀՀ դրամ
  • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 90 մլն ՀՀ դրամ (եթե տրամադրվել է 35`000`001-60`000`000 ՀՀ դրամ վարկ):
  23Հնարավոր այլ ծախսեր
  • նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
  • անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000-85՝000 ՀՀ դրամ)
  • գույքի գնահատում (15`000-25`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)