<ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՎԿ>  ՓԲԸ  ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
1Վարկի տեսակըՀիփոթեքային վարկ
2Վարկի նպատակը
 • Բնակելի տուն(բնակարան) ձեռքբերելու նպատակով
 • բնակարանը (բնակելի տունը) վերանորոգելու (վերակառուցելու) նպատակով
 • բնակելի տուն կառուցելու նպատակով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
4Վարկի չափը5՝000՝000 — 60`000`000 ՀՀ դրամ
5Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը
 • Ձեռքբերման դեպքում`
  11.5 % — 14,5 %`   5`000`000 — 60՝000՝000 ՀՀ դրամ
 • Վերանորոգման դեպքում`
  11,5 % — 14,5 %`  5`000`000 – 35`000`000 ՀՀ դրամ

 

6

 

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույքը

 • Ձեռքբերման դեպքում`
  13,30 – 17,30%
 • Վերանորոգման դեպքում`
  12,50 – 16,90%

7

 

Վարկի անվանական

տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն տոկոսադրույք

8

 

Վարկի մարման ժամկետը

 

 • Ա. 60-144 ամիս՝ վերանորոգման վարկերի դեպքում
 • Բ. 144 ամիս՝ ձեռքբերման և կառուցապատման վարկերի դեպքում

9

 

Վարկի ապահովվածության

միջոցներ

 • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
 • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)

10

 

Վարկ/գրավ առավելագույն

հարաբերակցություն

92,5 %

11

 

Կանխավճար՝

բնակարանի(բնակելի տան)

ձեռքբերման դեպքում

 1. առնվազն 30 %՝   միայն գնվող բնակարանի գրավադրման դեպքում
 2. 10% — 30%՝ եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
 3. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում, եթե բացի գնվող բնակարանից գրավադրվի լրացուցիչ անշարժ գույք
 4. առնվազն 10 %՝ եթե  առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 10 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
 5. 7,5 %՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, կառուցապատողից բնակարնի ձեռքբերման դեպքում,  եթե  առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30 %-ի և վարկառուի կողմից կատարված 7,5 % (կամ ավել) կանխավճարի տարբերության չափով
12Վարկի մարման եղանակըԱմսական մայր գումարի հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով
13Մարումների հաճախականությունըԱմսական
14Վարկի սպասարկման միանվագ վճար

Վարկի գումարի 1 %-ը, բայց ոչ պակաս 75՝000 ՀՀ դրամից

 

15Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
16Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմնավում
17Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
18Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
19Վարկի վաղաժամկետ մարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
20
 • Ապահովագրություն
 • Անշարժ գույքի ապահովագրություն` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
 • Վարկառուի և համավարկառուների(առկայության դեպքում) ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից` վարկի գումարի չափով (0.15%-0.18%)
 • Չվճարված կանխավճարի ապահովագրություն (1,8%-3%)
21Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամնետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
22Այլ պայմաններ
 • վարկառուն և համավարկառուն(առկայության դեպքում) պետք է ունենան ՀՀ հաշվառում, եկամտի հիմնական աղբյուրը պետք է լինի ՀՀ-ում, համավարկառու պետք է լինի միևնույն ընտանիքի անդամ
 • միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները։
 • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 55 մլն ՀՀ դրամ
 • ձեռքբերման վարկերի դեպքում անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքի առավելագույն չափը կարող է կազմել 90 մլն ՀՀ դրամ (եթե տրամադրվել է 35`000`001-60`000`000 ՀՀ դրամ վարկ):

 

23Հնարավոր այլ ծախսեր
 • նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր (15`000-25`000 ՀՀ դրամ)
 • անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր (37՝000-85՝000 ՀՀ դրամ)
 • գույքի գնահատում (15`000-25`000 ՀՀ դրամ՝ կախված գույքի տեսակից)