1Վարկի տեսակը<Ազգային հիփոթեքային ընկերություն ՎՎԿ> ՓԲ Ընկերության կողմից տրամադրվող բնակարանային միկրովարկ
2Վարկի նպատակըԲնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ (AMD)
4Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը310`000 — 3`000`000 ՀՀ դրամ
5Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը14 %
6Վարկի փաստացի տարեկանտոկոսադրույքը15,68 – 16,59%
7Վարկի անվանականտոկոսադրույքի տեսակըՀաստատուն տոկոսադրույք
8Վարկի մարման ժամկետը60 ամիս
9Վարկի մարման եղանակըՎարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված 6-12 ամիս (Վարկառուի ցանկության դեպքում), տոկոսների վճարումը՝ ամսական:Արտոնյալ ժամկետից հետո՝ ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ ամսական մարումներով
10Մարումների հաճախականությունըԱմսական
11Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճարՏրամադրված վարկի  գումարի  1,5%-ը, բայց ոչ պակաս 10`000 ՀՀ դրամից
12Վարկի սպասարկման ամսեկան վճարՉի սահմանվում
13Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
14Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
15Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
16Վարկի վաղաժամկետ մարումԼրացուցիչ վճարներ չեն գանձվում
17ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
18Վարկի ապահովվածությանմիջոցներ
  • Երաշխավորներ` 1-ից 3 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ (կախված վարկի չափից),
  • Անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը և կառուցապառողի հատուկ հաշվին առկա միջոցները
19Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
20ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
21ՎարկավորմանտարածաշրջանըՀիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի), ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, գ. Ջրվեժ, գ. Ձորաղբյուր, գ.Առինջ
22Այլ պայմաններ
  • Վարկառուն/համավարկառուները պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացի
  • Տրամադրված վարկի գումարի նվազագույնը 40 %-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված միջոցառումների, նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը, որից 20%-ը կարող է ուղղվել էներգախնայող կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերմանը