Առանց գրավ սպառողական վարկ (Վարկային պատմության հիման վրա) ՀՀ դրամ

1Վարկի տեսակըՎարկային պատմության հիման վրա սպառողական վարկ
2Վարկի նպատակըՖիզիկական անձանց անձնական ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ

4

Վարկի նվազագույն և առավելագույն չափը310՝000 ՀՀ դրամ և 500՝000 ՀՀ դրամ

5

Վարկի տրամադրման պայմաններ

1. Վարկառուն պետք է ունենա լավ վարկային պատմություն*

*ա) վարկային ծանրաբեռնվածությունը (վարկեր և երաշխավորություններ) չպետք է գերազանցի 1.5 միլիոն դրամը, առանց անշարժ գույքի գրավով վարկերի,

  բ)  պետք է  ունենա առնվազն 2 տարի գործող վարկային պատմություն,

 գ)  ուշացումների ընդհանուր օրերի քանակը վերջին տարում չպետք է գերազանցի 30-օրը և վարկառուի դիմումի քննարկման պահին չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություն,

 դ)  դիմումի քննարկման պահին չպետք է ունենա փոխկապակցված անձանց մասով ուշացումներ և վարկային ծանրաբեռնվածություն 2 միլինոն դրամից ավել (տվյալները ԱՔՌԱ համակարգից),

ե) ԱՔՌԱ հարցման մեջ վերջին մեկ ամսում չպետք է 3-ից ավել հարցումներ լինեն:

6

Վարկի անվանական տարեկան հաստատուն տոկոսադրույքը

21 – 24 %

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը 24%-ից կարող է նվազել.

  • 2 տոկոսային կետով`                լավ վարկային պատմությամբ* Երաշխավոր ներկայացնելու դեպքում
  • 1 տոկոսային կետով` Վարկառուի բավարար եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում

7Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը32.90  37.31 %

8

Վարկի մարման ժամկետը

24 ամիս

9

Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ միայն տոկոսների վճարման հնարավորությամբ
10Մարումների հաճախականությունըԱմսական

11

Վարկի սպասարկման միանվագ վճար

5՝000 ՀՀ դրամ`  310՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում

10՝000 ՀՀ դրամ` 500՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում

 12Վարկի սպասարկման վճարԱմսական 0,3%
 13Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում
14Վարկի վաղաժամկետ մարումՏուժանք չի սահմանվում
15Վարկի ապահովվածությունԵրաշխավորություն(ըստ անհրաժեշտության)

16

Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
17Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
18Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
19ԱպահովագրությունՉի սահմանվում

20

Վարկի տրամադրման այլ պայմաններ Վարկի տրամադրման վերջնական որոշումը կայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից: