Առանց գրավ սպառողական վարկ (Վարկային պատմության հիման վրա) ՀՀ դրամ
1Վարկի տեսակըՎարկային պատմության հիման վրա սպառողական վարկ
2Վարկի նպատակըՖիզիկական անձանց անձնական ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ
4Վարկի նվազագույն և առավելագույն չափը310՝000 ՀՀ դրամ և 500՝000 ՀՀ դրամ
5Վարկի տրամադրման պայմաններ1.       Վարկառուն պետք է ունենա լավ վարկային պատմություն**ա) վարկային ծանրաբեռնվածությունը (վարկեր և երաշխավորություններ) չպետք է գերազանցի 1.5 միլիոն դրամը, առանց անշարժ գույքի գրավով վարկերի,  բ)  պետք է  ունենա առնվազն 2 տարի գործող վարկային պատմություն, գ)  ուշացումների ընդհանուր օրերի քանակը վերջին տարում չպետք է գերազանցի 30-օրը և վարկառուի դիմումի քննարկման պահին չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություն, դ)  դիմումի քննարկման պահին չպետք է ունենա փոխկապակցված անձանց մասով ուշացումներ և վարկային ծանրաբեռնվածություն 2 միլինոն դրամից ավել (տվյալները ԱՔՌԱ համակարգից),ե) ԱՔՌԱ հարցման մեջ վերջին մեկ ամսում չպետք է 3-ից ավել հարցումներ լինեն:
6Վարկի անվանական տարեկան հաստատուն տոկոսադրույքը21 – 24 %Վարկի անվանական տոկոսադրույքը 24%-ից կարող է նվազել.
  • 2 տոկոսային կետով`   լավ վարկային պատմությամբ* Երաշխավոր ներկայացնելու դեպքում
  • 1 տոկոսային կետով` Վարկառուի բավարար եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում
 
7Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը32.90  37.31 %
8Վարկի մարման ժամկետը24 ամիս
9Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ մասնակի մարումներով
10Մարումների հաճախականությունըԱմսական
11Վարկի սպասարկման միանվագ վճար5՝000 ՀՀ դրամ`  310՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում10՝000 ՀՀ դրամ` 500՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
12Վարկի սպասարկման վճարԱմսական 0,3%
13Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
14Վարկի վաղաժամկետ մարումՏուժանք չի սահմանվում
15Վարկի ապահովվածությունԵրաշխավորություն(ըստ անհրաժեշտության)
16Ժամկետանց պարտավորությունների համար նախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
17Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
18Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
19Վարկի տրամադրման այլ պայմաններ Վարկի տրամադրման վերջնական որոշումը կայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից: