Բիզնես վարկ (Անշարժ գույքի գրավով) ԱՄՆ դոլար
1Վարկի տեսակըԱնշարժ գույքի գրավով բիզնես վարկ
2Վարկի նպատակը
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
  • Շրջանառու միջոցների համալրում
  • Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
  • Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
3Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար
4

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

1՝000՝000 — 200՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

5

Վարկի անվանական տարեկան

տոկոսադրույքը

13-15 %

6

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույք

14.24 – 20,31 %
7Վարկի մարման ժամկետը60 — 180 ամիս
8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ կամ մասնակի մարումներով
9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10

Վարկի սպասարկման

միանվագ վճար

Տրամադրված վարկի գումարի 2 %
11Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում
12Վարկի վաղաժամկետ մարումՄինչև 5`000`000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) բիզնես վարկերի համար  որևէ վճար չի սահմանվում, իսկ 5`000`000 ՀՀ դրամից(կամ համարժեք արտարժույթ) ավել վարկերի համար սահմանվում է Ընկերության չստացված եկամուտների(բաց թողնված օգուտի) փոխհատուցում՝ ժամկետից շուտ մարվող գումարի 1 % չափով։

13

Վարկի ապահովվածության

միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
14Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
15Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ

16

Վարկ/գրավ առավելագույն

հարաբերակցություն

60 %

17

Ժամկետանց

պարտավորությունների համար

նախատեսված տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
18ԱպահովագրությունՉի սահմանվում
19Հնարավոր այլ ծախսեր
  • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր՝ 20՝000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր՝ 36՝000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի գնահատման հետ կապված ծախսեր՝ 15`000-20`000 ՀՀ դրամ  (անհրաժեշտության դեպքում)
20Վարկի տրամդրման այլ պայմաններՎարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել(ավելանալ կամ պակասել) վարկային կազմակերպության կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ, բայց ոչ ավել քան 3 տոկոսային կետով