Բիզնես վարկ  (Առանց գրավ) ԱՄՆ դոլար

1Վարկի տեսակըԱռանց գրավի բիզնես վարկ
2Վարկի նպատակը
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
  • Շրջանառու միջոցների համալրում
  • Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
  • Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
3Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար

4

 

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

500՝000 —  2՝000՝000ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

5

 

Վարկի անվանական

տարեկան հաստատուն

տոկոսադրույքը

15 — 18%

6Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը

17,32 – 20,87%

7Վարկի մարման ժամկետը48 ամիս
8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ միայն տոկոսների վճարման հնարավորությամբ
9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10

Վարկի սպասարկման

միանվագ վճար

Տրամադրված վարկի գումարի 2 %
11Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում
12Վարկի վաղաժամկետ մարումՏուժանք չի սահմանվում
13Վարկի ապահովվածությունը
  • Վարկառուի եկամուտները և դրական վարկային պատմությունը
  • 500՝000- 1՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով վարկի դեպքում՝ 1 երաշխավոր, ով ունի դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ
  • 1՝000՝001- 2՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով վարկի դեպքում՝ 2 երաշխավոր, ովքեր ունեն դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ

 

14

 

 

Ժամկետանց

պարտավորությունների

համար նախատեսված

տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
15Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ

16

 

Վարկի տրամադրման

եղանակը

Անկանխիկ

 

17

ԱպահովագրությունՉի սահմանվում

18

 

Վարկի տրամադրման այլ

պայմաններ

Նախընտրելի է, որ վարկառուն և երաշխավորներից գոնե մեկը հանդիսանան ք.Երևանում, կամ վեջինիս մերձակայքում, կամ ք.Աբովյանում, Դիլիջանում, Ծաղկաձորում, Մեղրիում, Կապանում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատեր (համասեփականատեր):