Բիզնես վարկ  (Առանց գրավ) ԱՄՆ դոլար
1Վարկի տեսակըԱռանց գրավի բիզնես վարկ
2Վարկի նպատակը
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
  • Շրջանառու միջոցների համալրում
  • Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
  • Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
3Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար
4

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

500՝000 —  2՝000՝000ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ
5

Վարկի անվանական

տարեկան հաստատուն

տոկոսադրույքը

15 — 18%
6Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը17,32 – 20,87%
7Վարկի մարման ժամկետը48 ամիս
8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ  մասնակի մարումներով
9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10

Վարկի սպասարկման

միանվագ վճար

Տրամադրված վարկի գումարի 2 %
11Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
12Վարկի վաղաժամկետ մարումՉի սահմանվում
13Վարկի ապահովվածությունը
  • Վարկառուի եկամուտները և դրական վարկային պատմությունը
  • 500՝000- 1՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով վարկի դեպքում՝ 1 երաշխավոր, ով ունի դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ
  • 1՝000՝001- 2՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով վարկի դեպքում՝ 2 երաշխավոր, ովքեր ունեն դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ
14

Ժամկետանց

պարտավորությունների

համար նախատեսված

տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
15Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
16

Վարկի տրամադրման

եղանակը

Անկանխիկ
17ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
18

Վարկի տրամադրման այլ

պայմաններ

Նախընտրելի է, որ վարկառուն և երաշխավորներից գոնե մեկը հանդիսանան ք.Երևանում, կամ վեջինիս մերձակայքում, կամ ք.Աբովյանում, Դիլիջանում, Ծաղկաձորում, Մեղրիում, Կապանում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատեր (համասեփականատեր):