Բիզնես վարկ (Առանց գրավ) ՀՀ դրամ

1Վարկի տեսակը            Առանց գրավի բիզնես վարկ
2Վարկի նպատակը
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
  • Շրջանառու միջոցների համալրում
  • Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
  • Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ
4

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

500՝000 —  2՝000՝000 ՀՀ դրամ
5

Վարկի անվանական

տարեկան հաստատուն

տոկոսադրույքը

16 — 22 %
6Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը20,30 — 27.90 %
7Վարկի մարման ժամկետը24 ամիս
8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ միայն տոկոսների վճարման հնարավորությամբ
 9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10

Վարկի սպասարկման

միանվագ վճար

Տրամադրված վարկի գումարի  2.5 %
11Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում
12

Վարկի վաղաժամկետ

մարում

Չի սահմանվում
13Վարկի ապահովվածությունը
  • Վարկառուի եկամուտներ և դրական վարկային պատմությունը
  • 500՝000- 1՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում՝  1 երաշխավոր, ով ունի դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ
  • 1՝000՝001- 2՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում՝  2 երաշխավոր, ովքեր ունեն դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ
14

Ժամկետանց

պարտավորությունների

համար նախատեսված

տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
15Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
16

Վարկի տրամադրման

եղանակը

Անկանխիկ
17ԱպահովագրությունՉի սահմանվում
18

Վարկի տրամադրման այլ

պայմաններ

Նախընտրելի է, որ վարկառուն և երաշխավորներից գոնե մեկը հանդիսանան ք.Երևանում, կամ վեջինիս մերձակայքում, կամ ք.Աբովյանում, Դիլիջանում, Ծաղկաձորում, Մեղրիում, Կապանում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատեր (համասեփականատեր):