Բիզնես վարկ (Առանց գրավ) ՀՀ դրամ
1Վարկի տեսակը               Առանց գրավի բիզնես վարկ
2Վարկի նպատակը
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
  • Շրջանառու միջոցների համալրում
  • Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
  • Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
3Վարկի արժույթըՀՀ դրամ
4Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը500՝000 —  2՝000՝000 ՀՀ դրամ
5Վարկի անվանականտարեկան հաստատունտոկոսադրույքը16 — 22 %
6Վարկի փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը20,30 — 27.90 %
7Վարկի մարման ժամկետը24 ամիս
8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ  մասնակի մարումներով
9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճարՏրամադրված վարկի գումարի 2.5 %
11Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
12Վարկի վաղաժամկետ մարումՉի սահմանվում
13Վարկի ապահովվածությունը
  • Վարկառուի եկամուտներ և դրական վարկային պատմությունը
  • 500՝000- 1՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում՝  1 երաշխավոր, ով ունի դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ
  • 1՝000՝001- 2՝000՝000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում՝  2 երաշխավոր, ովքեր ունեն դրական վարկային պատմություն և գրանցված եկամուտներ
14Ժամկետանցպարտավորություններիհամար նախատեսվածտուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
15Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
16Վարկի տրամադրմանեղանակըԱնկանխիկ
17ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
18Վարկի տրամադրման այլպայմաններՆախընտրելի է, որ վարկառուն և երաշխավորներից գոնե մեկը հանդիսանան ք.Երևանում, կամ վեջինիս մերձակայքում, կամ ք.Աբովյանում, Դիլիջանում, Ծաղկաձորում, Մեղրիում, Կապանում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատեր (համասեփականատեր):