1Վարկի տեսակըՄեքենայի գրավով բիզնես վարկ
2Վարկի նպատակը
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
  • Շրջանառու միջոցների համալրում
  • Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
  • Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
2Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար
3Վարկի նվազագույն ևառավելագույն չափը1՝000՝000 — 20՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ
4Վարկի անվանական տարեկանհաստատուն տոկոսադրույքը11 – 16 %
5Վարկի փաստացի տարեկանտոկոսադրույք14,1 – 30,61  %
6Վարկի մարման ժամկետը12 — 60 ամիս
7Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային)  կամ մասնակի մարումներով
 8Մարումների հաճախականությունըԱմսական
9Վարկի սպասարկմանմիանվագ վճարՏրամադրված վարկի գումարի 2,5  %
10Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
11Վարկի վաղաժամկետ մարումՄինչև 5`000`000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) բիզնես վարկերի համար  որևէ վճար չի սահմանվում, իսկ 5`000`000 ՀՀ դրամից(կամ համարժեք արտարժույթ) ավել վարկերի համար սահմանվում է Ընկերության չստացված եկամուտների(բաց թողնված օգուտի) փոխհատուցում՝ ժամկետից շուտ մարվող գումարի 1 % չափով։
12Վարկի ապահովվածությանմիջոցներ
  • Մինչև  10  տարվա արտասահմանյան (ոչ ռուսական) արտադրության ավտոմեքենա
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
13Վարկ/գրավ առավելագույնհարաբերակցություն60 %
14Ժամկետանցպարտավորությունների համարնախատեսված տուժանքՈւշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
15Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
16Վարկի տրամադրմանեղանակըԱնկանխիկ
17ԱպահովագրությունՎարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող է պահանջվել ավտոմեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն՝ վարկի գումարի 2,5%-ի չափով
18Հնարավոր այլ ծախսերԳրավի պայմանագրի պետական գրանցման հետ կապված ծախսեր (2000-5000 ՀՀ դրամ)