Բիզնես վարկ  (Մեքենայի գրավով) ԱՄՆ դոլար 
1Վարկի տեսակըՄեքենայի գրավով բիզնես վարկ
2Վարկի նպատակը
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
  • Շրջանառու միջոցների համալրում
  • Նոր բիզնես հիմնելու և զարգացնելու
  • Այլ ներդրումներ իրականացնելու նպատակներով
3Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար
4

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

1՝000՝000 — 20՝000՝000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

 

5

 

Վարկի անվանական տարեկան

տոկոսադրույքը

14 – 16 %

6

 

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույք

17,61 – 30,57  %
7Վարկի մարման ժամկետը12 — 60 ամիս
8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ կամ մասնակի մարումներով
 9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10

Վարկի սպասարկման

միանվագ վճար

Տրամադրված վարկի գումարի 2,5  %
11Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում
12Վարկի վաղաժամկետ մարումՄինչև 5`000`000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) բիզնես վարկերի համար  որևէ վճար չի սահմանվում, իսկ 5`000`000 ՀՀ դրամից(կամ համարժեք արտարժույթ) ավել վարկերի համար սահմանվում է Ընկերության չստացված եկամուտների(բաց թողնված օգուտի) փոխհատուցում՝ ժամկետից շուտ մարվող գումարի 1 % չափով։

13

 

Վարկի ապահովվածության

միջոցներ

  • Մինչև  10  տարվա արտասահմանյան (ոչ ռուսական) արտադրության ավտոմեքենա
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)

 

14

 

Վարկ/գրավ առավելագույն

հարաբերակցություն

60 %

 

15

 

Ժամկետանց

պարտավորությունների համար

նախատեսված տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
16Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ

17

 

Վարկի տրամադրման

եղանակը

Անկանխիկ
18ԱպահովագրությունՎարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող է պահանջվել ավտոմեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն՝ վարկի գումարի 2,5%-ի չափով
19Հնարավոր այլ ծախսերԳրավի պայմանագրի պետական գրանցման հետ կապված ծախսեր (2000-5000 ՀՀ դրամ)