1Վարկի տեսակըԳյուղատնտեսական
2Վարկի նպատակը
  • գյուղացիական տնտեսության զարգացում
  • հողագործության և անասնապահության զարգացում
  • հիմնական կամ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում կամ համալրում,
3Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ
4

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

1՝000՝000 — 5՝000՝000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

 

5

 

Վարկի անվանական տարեկան

հաստատուն տոկոսադրույքը

 

12 — 14 %(ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

16-22%(ՀՀ դրամի դեպքում)

 

6

 

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույք

 

13,6 – 19,3 %(ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

19 – 29.9% (ՀՀ դրամի դեպքում)

 

7Վարկի մարման ժամկետը

 

60 – 120 ամիս (ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

60 ամիս (ՀՀ դրամի դեպքում)

 

8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ կամ մասնակի մարումներով
  9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10Վարկի սպասարկման միանվագ վճար

2 % (ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

2.5% (ՀՀ դրամի դեպքում)

 

11Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում

12

 

Վարկի ապահովվածության

միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)

 

13

 

Վարկ/գրավ առավելագույն

հարաբերակցություն

60 %

 

14

 

Ժամկետանց

պարտավորությունների համար

նախատեսված տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով

15Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
16Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
17ԱպահովագրությունՉի սահմանվում
18Հնարավոր այլ ծախսեր
  • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր՝ 20՝000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր՝ 36՝000 ՀՀ դրամ