1Վարկի տեսակըԳյուղատնտեսական
2 Վարկի նպատակը
  • գյուղացիական տնտեսության զարգացում
  • հողագործության և անասնապահության զարգացում
  • հիմնական կամ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում կամ համալրում,
  3Վարկի արժույթըԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ
  4

  Վարկի նվազագույն և

  առավելագույն չափը

  1՝000՝000 — 5՝000՝000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
  5

  Վարկի անվանական տարեկան

  հաստատուն տոկոսադրույքը

  12 — 14 %(ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

  16-22%(ՀՀ դրամի դեպքում)

  6

  Վարկի փաստացի տարեկան

  տոկոսադրույք

  13,6 – 19,3 %(ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

  19 – 29.9% (ՀՀ դրամի դեպքում)

   

  7Վարկի մարման ժամկետը

  60 – 120 ամիս (ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

  60 ամիս (ՀՀ դրամի դեպքում)

  8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ մասնակի մարումներով
  9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
  10Վարկի սպասարկման միանվագ վճար

  2 % (ԱՄՆ դոլարի դեպքում)

  2.5% (ՀՀ դրամի դեպքում)

  11Հայտի ուսումնասիրությունԱնվճար
  12Վարկի վաղաժամկետ մարումՏուժանք չի սահմանվում
  13

  Վարկի ապահովվածության

  միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)
  14

  Վարկ/գրավ առավելագույն

  հարաբերակցություն

  60 %
  15

  Ժամկետանց

  պարտավորությունների համար

  նախատեսված տուժանք

  Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
  16Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
  17Վարկի տրամադրման եղանակըանկանխիկ
  18ԱպահովագրությունՉի պահանջվում
  19Հնարավոր այլ ծախսեր
  • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր՝ 20՝000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր՝ 36՝000 ՀՀ դրամ