Սպառողական վարկ (Անշարժ գույքի գրավով)ՀՀ դրամ

1Վարկի տեսակըԱնշարժ գույքի գրավով սպառողական վարկ
2Վարկի նպատակըՖիզիկական անձանց անձնական ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ
3Վարկի արժույթըՀՀ  դրամ
4

Վարկի նվազագույն և

առավելագույն չափը

2՝000՝000 – 40՝000՝000 ՀՀ դրամ

5

 

Վարկի անվանական տարեկան

տոկոսադրույքը

15- 24 %

6

 

Վարկի փաստացի տարեկան

տոկոսադրույք

16,90 – 30,30 %

7Վարկի մարման ժամկետը60 — 120 ամիս
8Վարկի մարման եղանակըԱմսական հավասարաչափ կամ մասնակի մարումներով
9Մարումների հաճախականությունըԱմսական
10Վարկի սպասարկման միանվագ վճարՏրամադրված վարկի գումարի  2,5 %
11Հայտի ուսումնասիրության վճարՉի սահմանվում
12Վարկի վաղաժամկետ մարումՏուժանք չի սահմանվում

13

 

Վարկի ապահովվածության

միջոցներ

  • Անշարժ գույք ք.Երևանում, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ընդունելի այլ վայրերում
  • Երաշխավոր (Վարկային կոմիտեի որոշմամբ)

 

14

 

Վարկ/գրավ առավելագույն

հարաբերակցություն

60 %

 

15

 

Ժամկետանց

պարտավորությունների համար

նախատեսված տուժանք

Ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամկետանց գումարի և տոկոսի 0,13 տոկոսի չափով
16Վարկի ձևակերպման վայրըԸնկերության գրասենյակ
17Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

18ԱպահովագրությունՉի սահմանվում
19Հնարավոր այլ ծախսեր
  • Նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր` 20`000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի պետական կադաստրի հետ կապված ծախսեր` 36՝000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ գույքի գնահատման հետ կապված ծախսեր` 15`000-20`000 ՀՀ դրամ (անհրաժեշտության դեպքում)